ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΑΜΟΣ

Ref.No: 62060500
Start date: 01.04.1994
End date: 01.04.1995
Approval date: 01.04.1994
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: NAUPIGEIA ELEUSINAS A.E.
Budget: 3.052,09 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top