ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΗΠΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΧΟΝΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

Ref.No: 61141200
Start date: 23.01.2003
End date: 31.12.2003
Approval date: 09.01.2003
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, UP. POLITISMOU
Budget: 30.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. MILTIADIS-NIKOLAOS TZITZAS
Email: miltis@central.ntua.gr