ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΟΧΩΡΙ ΚΑΣΟΥ

Ref.No: 62079900
Start date: 01.11.1995
End date: 30.11.1996
Approval date: 11.01.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
Financier: EKKL. EPITR. AG. DIMITR. KASOU
Budget: 3.374,92 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. ILIAS ZAHAROPOULOS
Email: zelias@central.ntua.gr
Go to Top