ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Ref.No: 61110900
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 93.910,50 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS PAPADIMITRAKIS
Email: ypapadim@central.ntua.gr
Go to Top