ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ (NOISEPARK)

Ref.No: 63076400
Start date: 01.08.1996
End date: 31.07.1998
Approval date: 26.09.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: JOULE, E.O.K.
Budget: 231.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VOUTSINAS
Email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
Go to Top