ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΥΚΙΜΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ref.No: 62236100
Start date: 02.06.2008
End date: 01.10.2008
Approval date: 07.03.2008
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: UPA
Budget: 53.550,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top