ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ “ΕΥΛΑΛΟΣ” ΞΑΝΘΗΣ

Ref.No: 62077800
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 12.10.1995
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: K.A.P.E.
Budget: 4.402,06 €
Scientific Responsible: FRAGKOPOULOS
Email: caf@naval.ntua.gr
Go to Top