ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΙ.

Ref.No: 67052207
Start date: 05.07.2005
End date: 31.12.2006
Approval date: 14.09.2005
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INDUSTRIAL ELECTRIC DEVICES AND DECISION SYSTEMS
Financier: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 2002, GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 4.855,41 €
Scientific Responsible: PERIKLIS MPOURKAS
Email: pbourkas@central.ntua.gr
Go to Top