ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ref.No: 61094200
Start date: 01.01.1997
End date: 31.07.1998
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: TRANSPORTATION PLANNING AND ENGINEERING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 69.258,98 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS FRANTZESKAKIS
Email: dfrantz@phys.uoa.gr
Go to Top