ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΚΕΝΤΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΛΙΘΟΔΟΜΗ ΥΠΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Ref.No: 61094100
Start date: 01.06.1997
End date: 31.05.1998
Approval date: 04.09.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: UP. POLITISMOU
Budget: 14.544,39 €
Scientific Responsible: Prof. KONSTANTINOS SURMAKEZIS
Email: isaarsyr@central.ntua.gr
Go to Top