ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι ΤΟΥ ΤΕΙ

Ref.No: 62054900
Start date: 15.03.1993
End date: 15.04.1993
Approval date: 23.04.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: T.E.I. ATHINON
Budget: 146,74 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top