ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1 ΤΟΥ ΤΕΙ

Ref.No: 62054800
Start date: 15.03.1992
End date: 15.06.1992
Approval date: 11.05.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: T.E.I. ATHINON
Budget: 1.614,08 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS ANAGNOSTOPOULOS
Email: aanagn@central.ntua.gr
Go to Top