ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΙΝΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Ref.No: 61084000
Start date: 01.10.1996
End date: 30.09.1998
Approval date: 28.03.1996
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: DAFALIAS
Email: yfdafalias@central.ntua.gr
Go to Top