ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ref.No: 62162700
Start date: 01.02.2003
End date: 13.03.2006
Approval date: 21.04.2003
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: MINERVA OIKOD. TEHN. & EMPOR. EPIHEIRISEIS
Budget: 71.400,00 €
Scientific Responsible: PANAGIOTIS KARUDIS
Email: pkary@tee.gr
Go to Top