ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”

Ref.No: 61130200
Start date: 01.01.2001
End date: 30.06.2001
Approval date: 27.06.2001
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: U.P.E.P.TH
Budget: 4.989,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS MPATIS
Email: batis@chemeng.ntua.gr
Go to Top