ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΔΙΧΗΝΕΤ) ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68039300
Start date: 01.09.2001
End date: 31.08.2006
Approval date: 20.12.2002
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 6.631,00 €
Scientific Responsible: Prof. NIKOLAOS SPURELLIS
Email: nspyr@chemeng.ntua.gr
Go to Top