ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ MATCHING FUNDS ΤΟΥ ΤΕΜΦΕ 2002

Ref.No: 67051900
Start date: 01.04.2002
End date: 31.12.2008
Approval date: 12.04.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 85.149,08 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS ANDRIANOPOULOS
Email: nandrian@central.ntua.gr
Go to Top