ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ref.No: 66020800
Start date: 01.01.2014
End date: 31.12.2018
Approval date: 23.12.2013
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Sector: MARINE STRUCTURES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 100.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. TSOUVALIS
Email: tsouv@mail.ntua.gr
Go to Top