ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 15% ΑΠΟ ΕΛΚΕ

Ref.No: 65173000
Start date: 12.09.2008
End date: 23.07.2017
Approval date: 28.11.2008
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 120.000,00 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KONSTANTINOS FARAKOS
Email: kfarakos@central.ntua.gr
Go to Top