ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 68031200
Start date: 01.07.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 28.05.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 274.415,26 €
Scientific Responsible: MARIANTHI-DIDO LOUKA-GIOVA
Email: didoy@central.ntua.gr
Go to Top