ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 62/625)

Ref.No: 61059600
Start date: 01.01.1994
End date: 30.01.1995
Approval date: 14.01.1994
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 13.499,64 €
Scientific Responsible: Prof. STEFANOS KOLLIAS
Email: stefanos@cs.ntua.gr
Go to Top