ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”

Ref.No: 68030801
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2000
Approval date: 06.04.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 122.577,92 €
Scientific Responsible: VASILEIOS PAPADIAS
Go to Top