ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(ΕΛΛΑΔΑ-ΑΡΜΕΝΙΑ)

Ref.No: 61135100
Start date: 11.10.2002
End date: 10.10.2004
Approval date: 28.02.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MANUFACTURING TECHNOLOGY
Financier: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, G.G.E.T.
Budget: 15.407,20 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS MAMALIS
Email: mamalis@central.ntua.gr
Go to Top