ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΠΜΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ref.No: 68030100
Start date: 01.01.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 26.03.1998
Sector: PHYSICS
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 290.535,59 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top