ΔΙΑΛΟΓΟΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ref.No: 61071100
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 30.06.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 25.967,00 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS PAPAKONSTANTINOU
Email: papakon@cslab.ece.ntua.gr
Go to Top