ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Ref.No: 65205700
Start date: 01.02.2015
End date: 30.06.2015
Approval date: 29.01.2015
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 43.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. MAVRAKOS
Email: mavrakos@naval.ntua.gr
Go to Top