ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 62089000
Start date: 01.07.1996
End date: 31.12.1998
Approval date: 17.10.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: SYNTHESIS AND DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL PROCESSES
Financier: 2ο ΚΠΣ, MOUSEIO GOULANDRI-PLANET AE
Budget: 8.657,37 €
Scientific Responsible: Prof. KEKOS
Email: kekos@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top