ΔΑΝΕΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 65104800
Start date: 01.01.2000
End date: 31.05.2001
Approval date: 22.05.2001
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 17.608,22 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS MOUTZOURIS
Email: lhwmout@central.ntua.gr
Go to Top