ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(ΔΑΝΕΙΟ)

Ref.No: 68003700
Start date: 02.11.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 01.02.2001
Department: COMPUTER CENTER
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Assoc. Prof. KURIAKOS SPUROPOULOS
Email: spyropok@central.ntua.gr
Description: THE PROGRAM WILL COVER EXPENSES FOR BUYING THE APPROPRIATE COMPUTING FACILITIES (HW2 SW) WHICH WILL BE USED FOR DEVELOPING A PILOT APPLICATION FOR INFORMING THE ACADEMIC COMMUNITY (ESPECIALLY STUDENTS) ON MATTERS OF INTEREST.
Go to Top