ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 68110400
Start date: 01.01.2009
End date: 31.12.2013
Approval date: 13.07.2011
Department: CAREER OFFICE
Financier: ΕΣΠΑ 2007-2013, UPOURGEIO PAIDEIAS DVM & THRISKEUMATON
Budget: 72.505,74 €
Scientific Responsible: NIKI KOULOUMPI
Email: koni@chemeng.ntua.gr
Go to Top