ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ref.No: 61072500
Start date: 01.01.1996
End date: 31.12.1997
Approval date: 01.02.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: Π.Α.Β.Ε., MICREL EPE
Budget: 23.477,63 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top