ΓΟΡΤΥΝΙΑ/ΔΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ref.No: 61080100
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 28.03.1996
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 23.477,62 €
Scientific Responsible: Prof. AIKATERINI KREMEZI-DIMITSANTOU
Go to Top