ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.

Ref.No: 65115100
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2002
Approval date: 19.09.2002
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2002, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 7.337,00 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS NASOPOULOS
Go to Top