ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ref.No: 67019500
Start date: 01.06.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 15.07.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 1.941,39 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREADAKIS
Email: andre1@central.ntua.gr
Go to Top