ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ref.No: 67006000
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1996
Approval date: 02.07.1996
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.662,58 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top