ΒΙΟΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΒΙΟΕΚΧΥΛΙΣΗ

Ref.No: 63033601
Start date: 01.08.1993
End date: 31.07.1998
Approval date: 13.03.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: ENVIRONMENT PROGRAMME, E.O.K.
Budget: 20.373,67 €
Scientific Responsible: Prof. PASPALIARIS
Email: paspali@metal.ntua.gr
Go to Top