ΒΙΒΛΙΙΟΘΗΚΕΣ

Ref.No: 65189400
Start date: 01.01.2011
End date: 31.12.2011
Approval date: 06.05.2011
Department: DIOIKISI
Financier: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 20.000,00 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr