ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ref.No: 66008100
Start date: 01.01.2000
End date: 19.03.2005
Approval date: 10.04.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: FLUIDS
Financier: METAFORA APO PROGRAMMATA 63/
Budget: 264.123,27 €
Scientific Responsible: KURIAKOS PAPAILIOU
Email: kpapail@ltt.mech.ntua.gr
Go to Top