ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ref.No: 66000300
Start date: 01.05.1993
End date: 30.04.1997
Approval date: 23.04.1993
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: AUTOHRIMATODOTISI
Budget: 5.869,41 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top