ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΥΞΗ ΟΓΚΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Ref.No: 63031801
Start date: 01.03.1993
End date: 31.05.1996
Approval date: 19.03.1998
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: BRITE/EURAM, E.O.K.
Budget: 48.474,10 €
Scientific Responsible: HARALAMPOS TSOUTRELIS
Email: tsoutrel@metal.ntua.gr
Go to Top