ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Ref.No: 63013802
Start date: 01.10.1995
End date: 31.12.1995
Approval date: 30.11.1995
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: E.O.K.
Budget: 2.464,38 €
Scientific Responsible: HRISTOS HALKIAS
Go to Top