ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Ref.No: 63050600
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1993
Approval date: 19.02.1993
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: IFREMER
Budget: 33.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. VASILEIOS PAPAZOGLOU
Email: papazog@mail.ntua.gr
Go to Top