ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ

Ref.No: 62209800
Start date: 13.02.2006
End date: 31.12.2006
Approval date: 31.05.2006
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS AND MATERIAL TECHNOLOGY
Financier: UNISYSTEMS AEE
Budget: 5.950,00 €
Scientific Responsible: Prof. KOUTSOURIS
Email: dkoutsou@biomed.ntua.gr
Go to Top