ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ref.No: 61113200
Start date: 01.04.1999
End date: 31.03.2001
Approval date: 15.07.1999
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 782.978,74 €
Scientific Responsible: PAPADRAKAKIS
Email: mpapadra@central.ntua.gr
Go to Top