ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ref.No: 61091000
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.03.1997
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: ΥΠΕΡ, G.G.E.T.
Budget: 28.613,37 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Go to Top