ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ATOMOS).

Ref.No: 63018400
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.1995
Approval date: 16.12.1991
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: E.O.K.
Budget: 201.774,10 €
Scientific Responsible: Prof. HARILAOS PSARAUTIS
Email: hnpsar@mail.ntua.gr
Go to Top