ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ

Ref.No: 61096700
Start date: 17.04.1997
End date: 16.04.1999
Approval date: 27.11.1997
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: G.G.E.T.
Budget: 7.703,60 €
Scientific Responsible: Prof. NIKITA
Email: knikita@ece.ntua.gr
Go to Top