Α/Σ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ref.No: 63045000
Start date: 01.09.1993
End date: 31.08.1995
Approval date: 15.07.1994
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: HUMAN CAPITAL AND MOBILITY, E.O.K.
Budget: 56.800,00 €
Scientific Responsible: THEODOSIOS TASIOS
Go to Top