Α.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΑΜΕΑ Β.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ref.No: 62092200
Start date: 01.04.1997
End date: 01.07.1998
Approval date: 12.06.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIMOS ATHINAION
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS GEORGOULIS
Email: dimi@uplh.ntua.gr
Go to Top