ΑΤΛΑΣ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΘΑΛΛΑΣΗΣ (MEDATLAS)

Ref.No: 61109400
Start date: 01.03.1999
End date: 31.10.2007
Approval date: 06.04.1999
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: MEDATLAS, UPETHA
Budget: 295.348,50 €
Scientific Responsible: Prof. GERASIMOS ATHANASOULIS
Email: mathan@central.ntua.gr
Go to Top